Praktisk information


Betaling
Hver sæson er delt op i to betalingsperioder: 1. perioden: August - December, og 2. periode: Januar - Juni.

Starter eleven midt i en periode, betaler man kun for de måneder, der er tilbage af sæsonen, inkl. hele den måned eleven starter i.

Priser for perioderne kan ses, ud fra hvert hold på tilmeldingssiden. Priserne dækker også de ekstra træninger der er i forbindelse med bl.a. sommerforestilling.

Eleven er først garanteret en plads på holdet, når betalingen er registreret. Tilmeldingen er bindende for hele den igangværende sæson, og betaling refunderes derfor ikke, hvis eleven vil stoppe midt i sæsonen. Det samme gør sig gældende ved tilmelding til events/forløb. Når eleven har tilmeldt sig og betalingen er registreret, så er den bindende.  

 


Hustandsrabat

Er der mindst 2 personer fra samme husstand der ønsker at modtage undervisning, tilbyder vi en rabat på 15% på det billigste hold. Rabatten er ikke pr. elev, men 1 x 15% på billigste hold. Ønsker I at gøre brug af rabatten skal I blot oprette profiler på de personer i husstanden, der skal gå på hold - men ikke tilmelde jer nogen hold. Når profilerne er oprettet sender I os en mail med navnene på profilerne og hvilke hold, hver profil ønsker at gå på. Efterfølgende modtager I en mail fra os med træningstilbud til holdene og hvor rabatten er fratrukket, det billigeste hold. 

 


Fri træning 

Hvis en elev ønsker at gå på min. 3 ugentlige hold, kan eleven frit deltage i undervisningen på alle yderligere hold der passer til elevens niveau. Det er de billigste hold der vil være fri træning på. Ønsker du at benytte dig af den mulighed, så send os en mail. I mailen skriver du alle de hold du gerne vil gå på, herefter sender vi et træningstilbud, hvor du kan tilmelde dig.

 


Uniform (Tøj, sko og hår)

På Den klassiske Balletskole bærer næsten alle elever uniform. Det sikrer et ensartet udtryk og giver en samhørighed på holdene.
På Disney er der frit tøjvalg.
For Moderne dans og Jazz/Show er uniformen mere fri, det kræves dog, at dansetøjet er sort. På fødderne bæres sorte strømper eller sorte jazz sko.

Klik her for at se uniformer og priser.